• 0

مشكلة في دالة while لجلب بيانات من الداتابيز php

سلام عليكم 

الكود 

<?php
session_start();

if ($_SESSION['permission'] != 1)
   header("location: login");
include("includes/db.php");$title = "تعديل البيانات الرئيسيه للقماش";
$sub_title = "البيانات الرئيسية - لا يمكن التعديل على نسب الخلط ";
$id = $_GET['id'];
//الاستعلام

$main_query = "SELECT * FROM common_cloth_composition WHERE id = ".$id.";";
$query = "SELECT common_cloth_composition.id AS CID,
common_cloth_composition.des AS desId,
commercial_description.id AS commID, 
commercial_description.name AS commName
FROM
common_cloth_composition
INNER JOIN
commercial_description
ON 
common_cloth_composition.des = commercial_description.id 
WHERE 
common_cloth_composition.id='$id' ";
$query1 = "SELECT * FROM commercial_description ";

$result1 = $conn->query($main_query) or die($conn->error) ;
$result2 = $conn->query($query) or die($conn->error) ;
$result3 = $conn->query($query1) or die($conn->error) ;

if ($result = $conn->query($main_query)){

  if (mysqli_num_rows($result) == 0) {

    header("location: ./");

  }
	  $edit_fabric = $result->fetch_assoc() ?? false;
  $result->free();

}
?>
<!doctype html>
<html lang="ar">

<head>
  <?php include("includes/head.php"); ?>
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">
	 <style>
	 .com_name {
 background-color: #3CBC8D;
 color: white;
}
</style>
</head>

<body>
  <?php include("includes/loader.php"); ?>
  <div class="app-container app-theme-white body-tabs-shadow fixed-sidebar fixed-header">
    <?php include("includes/app-header.php"); ?>
    <?php include("includes/ui-theme-settings.php"); ?>
    <div class="app-main">
      <?php include("includes/sidebar.php"); ?>
      <div class="app-main__outer">
        <div class="app-main__inner">
          <div class="app-page-title">
            <div class="page-title-wrapper">
              <div class="page-title-heading">
                <div class="page-title-icon">
                  <i class="pe-7s-network icon-gradient bg-mean-fruit">
                  </i>
                </div>

                <div><?php echo $title; ?>

                  <div class="page-title-subheading"><?php echo $sub_title; ?>

                  </div>

                </div>
              </div>

            </div>
          </div>
        
          <div class="row">
            <div class="col-12">
              <form class="needs-validation" action="javascript:added(); return false;" novalidate>

                <div class="main-card mb-3 card">
                  <div class="card-body">
                    <h3 class="card-title">إسم الأقمشة</h3>
                    <div class="form-row">
					<!-- خانة اسم القماش -->
					                      <div class="col-12">
																<?php 
while ($row = $result1->fetch_assoc()) {

?>	
           <label>إسم القماش</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend"><i class="fa fa-lightbulb-o" aria-hidden="true"></i></i></i></span>
                          </div>
<input type="text" class="form-control com_name fabname" value="<?php echo $row['fabname']; ?>" required>
                        </div>
         </div>
<?php } ?>
					<!-- نهاية خانة اسم القماش -->
	<!-- ############# التوصيف التجاري - التركيب النسجي ########### -->
                      <div class="col">
                        <label>التوصيف التجارى</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend"><i class="fa fa-th"></i></span>
                          </div>
                          <select class="form-control s-des" required>
                            
                            <?php
                            // $result = $conn->query("SELECT * FROM commercial_description");
                            while ($row = $result2->fetch_assoc()) {
                              echo '<option selected disabled value="' . $row['commName'] . '">' . $row['commName'] . '</option>';
                                 }
																 while ($row = $result3->fetch_assoc())
																 {
																	 echo '<option value="' . $row['id'] . '">' . $row['name'] . '</option>'; 
																 } 
                            ?>
                          </select>
                          <div class="invalid-feedback">
                            يرجى تحديد
                          </div>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col">
                        <label>إسم قماش التركيب النسجي</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend"><i class="fa fa-th"></i></span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control fabric-auto" value="قم بتحديد التوصيف التجارى" readonly required>
                        </div>
                      </div>
	<!-- ############# تجهيز القماش ########### -->
<?php 
while ($row = $result1->fetch_assoc()) {
?>	
   <div class="col-12">

   <label>تجهيز القماش</label>
   <div class="input-group">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">ِTEXT</span>
   </div>
  <input type="text" class="form-control ready" value="<?php echo $row['des'] ; ?>">
   </div>
  </div>
<?php } ?>
	<!-- ############# صورة القماش ########### -->
                      <div class="col-12">
                        <label>صورة القماش</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">IMAGE</span>
                          </div>
                          <input type="file" class="form-control cloth-image" required>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="main-card mb-3 card">
                  <div class="card-body">
                    <h3 class="card-title">الخواص</h3>
                    <div class="form-row">
                      <div class="col-12">
                        <label>وزن المتر المربع بالجرام</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">NUM</span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control gMeterW" required>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-12">
                        <label>نسبة الإنكماش بالعرض</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">NUM</span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control cShrink">
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-12">
                        <label>نسبة الإنكماش بالطول</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">NUM</span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control lShrink">
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-12">
                        <label>عرض الثوب بالمتر</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">NUM</span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control dressW" pattern="^\d*(\.\d{0,2})?$" required>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-12">
                        <label>وزن المتر الطولي بالجرام</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">NUM</span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control Cweight" readonly required>
                        </div>
                      </div>
                      <div class="col-12">
                        <label>عدد الامتار لكل كيلو جرام</label>
                        <div class="input-group">
                          <div class="input-group-prepend">
                            <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">NUM</span>
                          </div>
                          <input type="text" class="form-control meterPerKG" readonly required>
                        </div>
                      </div>
                    </div>
                  </div>
                </div>

                <div class="main-card mb-3 card">
                  <div class="card-body">
                    <div class="form-row">
                      	<button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn-block" type="submit">تحديث البيانات</button>
                    </div>
                  </div>
                </div>
              </form>
            </div>
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

       

    <?php 
		//Modal color piker
		include("includes/commonfabric/color_piker_modal.html");
		include("includes/footer.php");

		?>
  </div>
  <?php

	include("includes/js.php");
require("js/commonfabric-js.php");
	?>
  <script src="./assets/scripts/Vibrant.min.js"></script>
  <script src="./assets/scripts/pms.js"></script>
  
 
  
</body>

</html>

انا عملت الاستلام مضبوط جدا و خرجت البيانات اللي انا عاوزها لحقل اسم القماش و التوصيف التجاري

لما جيت اطلع البيانات لحقل تجهيز القماش ، الحقل كله اختفى مش ظاهر في المتصفح اصلا 

الجزء الخاص به كالتالي

                      </div>
	<!-- ############# تجهيز القماش ########### -->
<?php 
while ($row = $result1->fetch_assoc()) {
?>	
   <div class="col-12">

   <label>تجهيز القماش</label>
   <div class="input-group">
   <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="inputGroupPrepend">ِTEXT</span>
   </div>
  <input type="text" class="form-control ready" value="<?php echo $row['des'] ; ?>">
   </div>
  </div>
<?php } ?>

السؤال الأول و خطئي فين؟

السؤال الثاني : هل يلزم في كل مرة اريد اخراج بيانات تظهر داخل ال input ان اكتب الامر while و بداخله دالة الاستعلام ؟

مفيش طريقة اقدر بيها اكتب المتغير من الداتابيز و يظهر و تنفيذ الاستعلام بدالة while اكتبه مرة وحدة بس خصوصا اني بستعلم من اكتر من جدول ؟

انشر على الشّبكات الاجتماعية


رابط هذه المساهمة
شارك على الشبكات الإجتماعية

لا توجد أي إجابات على هذا السؤال بعد


يجب أن تكون عضوًا لدينا لتتمكّن من التعليق

انشاء حساب جديد

يستغرق التسجيل بضع ثوان فقط


سجّل حسابًا جديدًا

تسجيل الدخول

تملك حسابا مسجّلا بالفعل؟


سجّل دخولك الآن